davul

hepsi | bugün   7 entry   -

1

genellikle dügünlerde çalınan, yuvarlak ağır, zurna nın kendisine eşlik ettiği vurmalı çalgı.

0

genellikle düğünlerde veya ramazan'da geceleri çalmak üzere insanları uyandırmak için çalgılı bir müzik aletidir.

1

vurmalı bir çalgı olarak bilinmektedir. bu çalgı ülkemizde kız alma törenlerinde, düğünlerde, ramazan aylarında, kimi orkestralarda çalınmaktadır.

0

düğünlerin vazgeçilmezidir. sesi uzaktan hoş gelir. yakından ise kalbinizi hoplatır. kulaklarınızı gümletir. silindirin iki tarafına hayvan derisi gererek yapılır. tokmak ile çalınır. tempo çubuğu da vardır.

1

geniş bir kasnağın iki yüzünede deri geçirilerek yapılan ve çomakla çalınabilen çok gürültülü bir müzik aletine verilen bir addır.

0

vurularak çalınan bir musiki aletidir. pek çok tipleri, çeşitli büyüklükte olanları vardır. türk halk musikisinde davul, zurna ile beraber kullanılır.

0

enlice ve büyük bir kasnağın iki yanına deri gerilerek yapılan, bir tokmak ve bir çubukla vurularak çalınan bir çalgı.
çok sağır.
uykusu çok ağır, kolay uyanmaz.
kendini verdiği işin dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez, kendini işine çok verir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.