ciro

hepsi | bugün   8 entry   -

4

çek ve senetlerin alacaklı tarafından arkasına gereken ad soyad, telefon, imza veya kaşe imza yapılarak üçüncü bir kişiye devredilmesi.

3

bir satıştan elde edilen gelirlerin tamamına verilen muhasebe terimi. mesela aylık cirodan bahsediliyorsa ortada daha maliyet hesabı falan yapılmamış demektir.

3

italyanca olan bir kelimenin yani döngü anlamında kullanılan girodan gelen bir şirketin bir süre içerisinde kazanmış olduğu tüm paralardır.

2

bazı kambiyo senetlerinin arkasına isim ve imza yazılarak devrini sağlayan hukuki tasarrufta bulunulan işlemlerdir.

1

kar payı veya sade kazanç.

1

bir ticaret terimidir ve bir iş yerinin, şirketin, bir süre içinde, giderleri ve maliyetini düşürülmeden o süre zarfında elde ettiği kazancı ifade eder

1

ciro bir işletmenin belirli bir zaman aralığında kazanmış olduğu kar payını ifade etmektedir.

0

bir mekanın 1 yıllık ya da dönemlik kazancına ciro denir. ciro kasaya giren paradır. karı hesaplanmamış satışlar, paralar toplamıdır. kar üründen ürüne, hizmetten hizmete değiştiği için cirodaki artış bile sevindiricidir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.