çelişkiye düşmek

hepsi | bugün   2 entry   -

1

ınsanların sözleri ya da davranışları sözleri ile davranışları birbirini tutmaması birbiriyle çelişmesi anlamına gelen bir sözdür

0

davranışlarındaki tutarsızlık, anlatımında ki üslup gibi şeylerin birbiri ile alakası olmaması, yapılanla söylenenin ters düşmesi nedeniyle neyin doğru olduğuna karar verememek.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.