çarmık

hepsi | bugün   2 entry   -

2

direklerin her iki bordrasına bağlanabilmesi için gerilmiş halatlar

2

birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan, suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacına verilen isimdir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.