beyit

hepsi | bugün   2 entry   -

0

divan edebiyatı kaynaklarinda geçer genellikle iki dizeden oluşur ve birbiriyle ahenkli olur.

1

iki dizeden oluşan şiir yapısıdır. divan edebiyatında sıklıkla kullanılan yöntem olmuştur. mesnevilerde beyitler kullanılmıştır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.