azınlık

hepsi | bugün   3 entry   -

0

içinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil,din gibi etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim.

0

bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte soyu, dili ve dini yönünden ülkenin sayıca baskın olan halktan sayıca az olanlar.

0

bir ülkedeki nüfusa göre sayı olarak az olunan kişilere azınlık denilmektedir. azınlıklar çoğu ülkede bazı özel haklara sahiptir. vakti zamanında osmanlı'ya büyük bela olmuşlardır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.