arkeoloji

hepsi | bugün   8 entry   -

2

arkeoloji bir kazı bilimidir.

1

arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. türkçeye yanlış bir şekilde "kazıbilim" olarak çevrilmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir.

1

geçmiş tarihlerden çağlardan kalan şeyleri yani bunların toprak altında kalan kısımlarını toprak altından çıkarma işine denir.

0

tarih, coğrafya, enkoloji gibi çeşitli bilim dallarından destek alarak tarihi, kültürel kalıntıları yaptığı kazı ve çalışmalarla gün yüzüne çıkaran bilim dalıdır.

0

kazı bilimi. eski şeyleri bulmakta tarihi yapıtları ortaya çıkarmakta görevli bilim dalıdır.

0

tarihi olayların olduğu yerleri dikkatli e kazıp kalıntılar bularak bunları birleştirip geçmişte olan bir şeyi gösteren sosyalin alt bilim dalıdır.

1

eski çağlardan kalma anıları tarih ve sanat bakımından inceleyen bilimdalına verilen bir addır. diğer bir deyişle kazı bilimidir.

1

arkeoloji, eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları açısından inceleyen;yer ve zamanı belirlemekle uğraşan bir bilimdir. maddi kalıntılar terimiyle insan elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü olan eserler, alet ve malzeme ile ev eşyaları, sanat yapıtları kastedilir.yani arkeolojiyi, geçmiş zaman insanını “el emeği-göz nuru “olarak da tanımlayabiliriz.

eski yunanca’nın “arkhaios” (=eski ) ve “logos” (=bilim) kelimelerinden türetilmiş olan arkeoloji ,kelime olarak (osmanlıca “atikiyat”) “eskinin bilimi” anlamına gelsede ,diğer bütün bilim dallarının kaynağı “anası” durumundadır

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.