anket

hepsi | bugün   10 entry   -

0

anket, bir konu hakkında insanların görüşlerini almak için yapılan, yazılı kağıtlardan oluşan, sorulardan veya görüş alınan cümlelerden oluşan istatistiksel verilerdir.

0

belirli kişilerin ya da grupların bir konu üzerindeki duygu, düşünce ve deneyimlerini anlamak için belli bir plana göre hazırlanmış olan soru listeleridir.

0

bir konu, bir ürün veya yapılmış bir çalışmanın nasıl etki verdiği hakkında sonuçların neler olduğunu ortalama olarak ortaya koyan bir çalışma şeklidir. anketler genelde önceden hazırlanmış soruları, istenilen çevredeki insanlara sorarak şekilde yapılır.

1

bir kişinin konular hakkındaki düşüncelerine verdiği soru yerleri..

0

bir konu hakkında insanlardan fikir almak için yapılır fikir amaçlı konulan konular anket şeklinde yapılır.

0

bir araştırma yapmak, sonuç çıkarmak amacıyla belli bir soruyu ya da birtakım soruyu ayrı ayrı kişilere sorarak bilgi toplama işi.

0

anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir.

1

bir şey ile ilgili düşünceleri, görüşleri bir şekilde toplayarak o konuyu hakkında insanları aydınlatmak amacı ile yapılan soruşturmalara verilen addır..

0

bir görüş yada insanların fikirlerini öğrenmek amaçlı belli kişiler tarafından hazırlanıp halka sunulan anketli sorulardır.

0

bir konu ile ilgili görüşleri toplamaktır.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.