analitik

hepsi | bugün   2 entry   -

1

bir konuyu veya problemi alt konulara ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirme yeteneğidir. bu uygulamadaki amaç, parçadan yola çıkıp bütünü çözümlemek, anlamak, geliştirmektir.

1

analitik kökeni yunancadan gelen ve kelime anlamı çözümlemeli,çözümsel anlamlarına gelir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.