alüvyal toprak

hepsi | bugün   3 entry   -

0

akarsuyun taşıdığı ince malzemelerin akarsuyun yayıldığı alanlarda birikmesi ile oluşmuş topraklar.alüvyal toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve devamlı taşkına maruz kalma alüvyal malzemenin ayrışmasını, toprağın yüzeyinden yıkanan maddelerin altta birikmesini engeller.

0

yanardağ patlamalarının sonucunda suya karışan vitaminli parçaların akarsuların kenarlarında birikmesi sonucu oluşan topraklardır.

1

alüvyal topraklar , taşınmış yani azonal topraklardır. akarsular içlerinde aşındırıcı etkisiyle taşıdığı toprakları ve materyalleri eğimiz azaldığı ,akış hızının düştüğü ve sığ alanlarda biriktirir. bu tür biriken verimli topraklara alüvyal toprak denir.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.