akademi

hepsi | bugün   4 entry   -

2

bilgin kişilerin yer aldığı ve yetiştirildiği yüksek okul anlamına gelmektedir.

1

fikir veya bilim adamlarının toplanmasıyla meydana gelmiş topluluk veya kuruluştur.yurdumuzda da akademi kelimesi son dönemlerde yüksek okullardan bazılarında isim olarak yer verilmişssede bugün kullanılmamaktadır.

1

akademi, en geniş tanımıyla yükseköğrenim kurumu anlamına gelir. günümüzde bilim, edebiyat ve sanat konularını tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu kurumlara da akademi denir.

0

platon'un ders verdiği yerden alan bilim, sanat ve edebiyat okuludur.dünyadaki akademilerin yapısı ve işleyişi arasında tam bir benzerlik yoktur.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.