ağıt

hepsi | bugün   8 entry   -

2

bir ölünün ardından onu yüceltmek amacıyla söylenen halk şiiri.divan edebiyatında mersiye'nin karşılığıdır.

2

genellikle hastane veya mezarlıklarda, ölen kişinin ardından söylenen,ölen kişiye olan özlemi,ölen kişinin güzel vasıflarını anlatan doğaçlama ezgi... ağıt yakan insanın çevresindeyseniz içiniz burkulur, gözleriniz dolar,ölümü hatırlarsınız...

1

ölünün arkasından onun değerini,iyiliklerini belirten şiir yada yazı olarak bilinmektedir.

1

ölen kişiler ardından duyulan hayıflanma ve tanrıya yakarış olarak bilinen islamiyette yapılması yasaklanan ve bir çok dinde ve inanışta bulunan bir ölünün arkasından yapılan duygusal bir yakarış.

1

bir ölünün ya da acı bir olayın ardından söylenen ezgili şiirlere ağıt denir. anadolu'da çok yaygın olan ağıt geleneğinin kökleri orta asya'ya kadar uzanır.

0

diğer adı kocaklamadır. ölülerin arkasından yakılır.

2

yakarış anlamında kullanılmaktadır. ölen bir kişi ardından içten gelen yanık, üzüntünün dışa vurumu olarak adlandırılabilir.

0

ölen bir kişinin ardından gençliğini, güzelliğini, yiğitliğini, iyiliklerini, değerlerini, geride bıraktıklarını, gibi büyük yıkımların etkilerini dile getiren halk şiiri türüne verilen ad.

Bilgi, eğlence ve arkadaşların burada.