5.0

Psikolojide Bilimsel Yöntem

önce - diğer kategorisine elifiniz33 ekledi.
2 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Bilimsel yöntem bilimlerin insanı ve doğayı açıklamak üzere izledikleri sistemli yola verilen addır. Bilimler araştırma konularıyla ilgili verilerin toplanmasında bazı araçlara başvurur. Bu araçlara araştırma tekniği ya da ölçüm aracı adı verilir. Psikolojide pozitif bilimlerin kullandığı bilimsel yöntemlerden yararlanır. Ayrıca test, anket, görüşme ve vaka incelemesi gibi teknikleri kullanılır. Bilimsel Yöntem beş aşamada gerçekleşir.
1. Araştırılacak konunun saptanması ve gözlem
2. Hipotez
3. Deney
4. Kuram (teori)
5. Yasa.

5

Psikolojide bilimsel yöntem araştırılacak konunun bilimsel açıdan uygun olması için izlenen yollardır. Bilimsel yöntem uygulanırken çeşitli bilimsel tekniklerden yararlanılabilir Örneğin, soru sorma, anket, arşiv araştırması gibi yöntemler kullanılabilir. Bilimsel yöntemin ilk aşaması ise merak edilen araştırılmak istenen konunun belirlenmesidir. Daha sonra ise bu konuya uygun bir hipotez kurulur. Bu hipotezin doğruluğu deney yapılarak sınanır. Daha sonra veri toplanır veriler analiz edilir.

Psikolojide Bilimsel Yöntem ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler