5.0

Divanü Lügati't Türk

önce - diğer kategorisine elifiniz33 ekledi.
2 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen eser 1072 1077 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılarak Abbasi halifesi Ebu'l Kasım Abdullaha sunulmuştur. Araplara Türkçe öğretmek Türkçenin Arapça ile boy ölçülebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Eserde 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir eserdeki Türkçe metin hakaniye lehçesi ile açıklamalar Arapça ile yazılmıştır.

5

Divanü Lügati't Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan sözlük niteliğinde bir eserdir. Bu eser Araplara Türkçe'yi öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır ve Abbasi Halifesi Ebu'l Kasım'a sunulmuştur. Eserin arkasında bir harita bulunmaktadır.

paylaş - şikayet

Divanü Lügati't Türk ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.