5.0

Şu Destanı

önce - diğer kategorisine elifiniz33 ekledi.
2 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

M. Ö. 4. yüzyılda yaşadığı düşünülen Saka Türklerinin hükümdarı Şu'nun hayatı tarihi kişiliği etrafında şekillenen destanda Saka Türklerinin Makedonya kralı Büyük Iskenderle olan savaşları ve Şu'nun yiğitliği anlatılır. Eserde bazı Türk boylarının adlarının nereden geldiği, Oğuz Boyları ve Türkmenlerin kaynağı hakkında ilgi verildikten sonra Büyük İskender'in ordusunun türklerce yenilgiye uğratıldığı dile getirilir

5

M.Ö 4. yüzyılda yaşayan destan kahramanı Şu, bu destana adını veren Türk kahramanıdır. Bu destanda Büyük İskender'in Türklerin yurdunu istila etmesi anlatılır. Şu Destanı Sakalara ait bir destandır. Araplar, İskender'e Zülkarneyn derlerdi.

paylaş - şikayet

Şu Destanı ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.