4.9

Yasama

önce - diğer kategorisine Haticemirac ekledi.
10 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

Yasama işlevi herkes için geçerli emredici hukuk kuralları koyma anlamına geliyor bu işlevlerin yerine getirilmesinde en önemli araç Yasa yapma işlemidir yasalar dışında Tüzük ve yönetmelikler başta olmak üzere yürütme tarafından yapılan bütün vatandaşları kapsayan bir takım düzenleyici işlemler de yasama etkinliği içinde yer alıyor yasama alanında 1982 Anayasası'nın getirdiği en büyük yenilik 1961 Anayasası öncesindeki dönem gibi yeniden tek Meclisi yapıya dönülmüş olmasıdır 1982 anayasasına göre Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi nedir Ve bu yetki devredilemez meclis Seçimle gelen 550 milletvekilinden oluşur.

5

Genel, soyut, objektif ve sürekli olarak kurallar konmaya yasama demektir. Yasama organları meclistir yürütme tarafından yapılır ve ülkemizin yasama organı TBMM'dir.

5

Yasama yürütme yargı olarak 3 tane Adalet organı vardır burada sorumlu Sanırsam ayar gururunu Türkiye'de yasama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde de yasama demek yasa yapmak yapılan yasaları etkinleştirmek yanlış olduğu düşünülen yasaların değiştirilmesi gibi kurallar vardır yasama organı ülkede yaşayan herkesi kapsayan kurallara sahiptir kısaca yasama anlamına gelmektedir

paylaş - şikayet
5

Yasama, yasa yapmaya denir. Türkiye'de yasamayı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapabilir. Yasamanın yanında yargı ve yürütme de vardır ve bunlar devleti oluşturan üç ana faktördür. Yasama yetkisini yapan mecliste seçimle gelen tam olarak 550 milletvekili vardır ve bu milletvekilleri yasa sunulduğu zaman fikirlerini sunarlar.

5

Yasama yargı ilkeleri vardı yasam yanı o olayı kıme yasatıp yargılamaktır

5

Yasama, ülkemizde Türkiye Büyük Millet meclisi aracılığı ile yapılan yasa koyma görevine denilir. Bu görev yalnızca TBMM'ye aittir. Kimseye devredemez. Mecliste bulunan 600 milletvekili yasa önergesi ya da teklifini oylama usulü ile kabul ederler ya da reddederler.

5

Yasama, en basit ifade ile "yasa yapma işlemi" dir. Ülkemizde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisindediir. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim gibi durumlarda yürütme organına kanun hükmünde kararname yapma yetkisi verilebilir.

5

her insanın yaşmaya hakkı vardır bir insan tarafından bu hak alınmamalı yani eğer ki bir insan alıyorsa diğer bir insanın elinden bu hakkını alan kişi aldığı kişinin yerine geçip onında sorumluluıklarını yerine getirmeye çalışmalı bence en iyi adalet budur :))

5

Yaşamak canlı varlıklara özgü birşeydir ve yaşamın devam etmesi için gerekenler vardır örneğin insanlarda su ve yiyecek bitkilerde su ve gübre vs.

4

Kavram olarak tam karşılığı, "TBMM'nin kanun yapma ve parlamento kararı alma yetkisidir"dir. 61 ve 82 ay'lerında yasama yetkisi Tbmm'nindir ve asla devredilemez. 61 ay'sine akun koymak şekli ve maddi anlamda kullanılmıştır. Şüphesiz hem 61 ay'sinde, hem de 82 ay'sinde maddi gibi değer taşıyan ve aynı usullerle yapılan, yargısal denetime tabi tutulan işlemler vardır. Bu nedenle kanunun illaki de bir kural-işlem olması gerekmez.

Yasama ortalama puanı 4.9

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler