5.0

Yürütme

önce - diğer kategorisine Haticemirac ekledi.
1 yorum    -   paylaş        

iyi puan

5

günümüzde devletin toplumsal ve ekonomik alandaki görevlerinde genişleme ile birlikte yürütmenin etkisinde de artı söz konusu olmuştur bunun nedenlerinden biri ekonominin devasa boyutları ulaşarak devlet yönetiminin ekonomik ilişkilere eskisine oranla çok daha iç içe geçmesi ile devlet yönetimi sorunlarının giderek karması ve yönetimin giderek uzmanlaşmaya da yanmasıdır hızlı karar almayı gerektiren oldukça karmaşık ekonomik ve Mali sorunlar karşısında parlamentoların hareket alanı efece sınırlanmıştır bu durum hukuk alanında da etkilemektedir anayasalar ve yasalar yürütme organına giderek artan yetkiler vermeye başlamaktadır ülkemizde 1982 Anayasası ile yürütmenin güçlenmesi hükümete verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi yoluyla yapılmaya başlanmıştır böylelikle güçlü yürütme aracılığı ile güçlü devlet yaratılmak istenmiş haklar ve özgürlükler alanında kısıtlamaları gidilmiştir bu görüşün arkasında devletin güçlendirilmesinin bireyin güçlü değiştirilmesi ile mümkün olacağını varsayan yaklaşım yer alır.

Yürütme ortalama puanı 5.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.