4.0

Anaerkil Aile

önce - diğer kategorisine Haticemirac ekledi.
5 yorum    -   paylaş        

iyi puan kötü puan

5

Daha çok insanlığın ilk aşamalarında yani Göçebe toplumlarda görülen bir aile şeklidir ekonomileri toplayıcılık ve avcılığa dayanan bu toplumlarda kadının önemi çok fazladır Çünkü kadın doğurganlığı ve toplayıcılığı ile toplumun devamlı sağlamaktadır avlanma için erkekler çok uzağa gittiği için çocukları yaşlıları hastaları yaralıları besleyen bakan sorunları çözen kadınıdır bu toplumlarda kadının statüsü üstündür çocukların anne soyundan geldikleri kabul edilir.

5

Anaerkillik dünyanın çok az yerinde görünür. Kültürlerin büyük bir çoğunluğunda ataerkillik yaygındır. Yani ailede baskın olan kişi baba, amca, dayı, ağabey gibi erkeklerdir. Ama anaerkil ailede bunun tam tersine kadınlar ailede daha baskınlardır. Anaerkil kültürlerde kadınlar, anneler erkeklerden daha çok iş yapar hatta bazı kültürlerde kadınlar günlerini dışarda çalışarak geçirirken erkekler evde kalıp çocuklara bakarlar.

paylaş - şikayet
4

Ailede kadının sözünün geçtiği aile biçimidir.Bu aile biçimi dünyada çok yaygın değildir.Kadın doğurgan ve bereketli olduğu düşünüldüğü için bu aile biçimi oluşmuştur.

paylaş - şikayet
3

Hala günümüzde de devam eden aile biçimi.Biz hep erkeğin aileyi yönettiğini sanırız ama aslında tam tersi kadınlar alttan alttan gizlice aileyi kontrol eder ve ilişkileri düzenler.

paylaş - şikayet
3

Kadın egemen toplumdur. Dünyada bu görüşe sahip çok az yer bulunmakta

Anaerkil Aile ortalama puanı 4.0

1 çok kötü, 2 kötü, 3 orta, 4 iyi, 5 çok iyi.