0

Günlük, adından da anlaşılabileceği gibi kişilerin gün içerisinde yaşadıkları veya tanık oldukları, önemli ve kayda diğer olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini günü gününe düzenli bir şekilde kâğıda aktarmasıdır. Günlükler düzenli bir biçimde günü gününe yazıldığından çoğunlukla kısa tutulur. Bu tür yazılar kişinin öz benliği ile baş başa kaldığı bir ortamda kaleme aldığı için daha içten ve samimi bir üslup ile yazılır.

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.