0

Fiilin birden çok özne tarafından yapıldığını göstermek üzere fiil kök ya da gövdelerine-ş- çatı ekinin getirilmesiyle yapılan eylemlerdir. İşteş çatılı fiillerin özneleri gerçek öznedir. İşteş Fiiller, karşılıklı ya da birlikte yapma anlamına sahiptir. Bunların yanı sıra "esmerleş-" fiilinde olduğu gibi belli bir süre içinde durum değişikliğini belirtmek için de kullanılır.

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.