0

Okyanus ve denizlerdeki su hareketlerini, gölleri, akarsuları, yer altı sularını ve bunların dağılışlarını inceler. Hidrosfer bu dalın inceleme alanına girer. Hidrografya bilimi de hidroloji, akarsu bilimi, göl bilimi (limnoloji) ve okyanus bilimi (oseanografya) gibi bilim dallarından yararlanır.

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.