0

Türkçede fiil kök ya da gövdelerinin doğrudan doğruya, kendi bilinen anlamlarıyla kullanılmalarıdır. Bunlar, çatı eklerini almazlar. Etme fiille kurulan cümlede özne (fiile konu alan kişi ya da varlık) bellidir. Yüklemde bildirilen işi ve yargıyı yapan, yerine getiren veya üstlenen varlık ve nesneye gerçek özne denir. Çoğu kez, gerçek özne açıkça söylendiği gibi gizli özne de olabilir. Gizli özneler de birer gerçek öznedir.

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.