0

Fiilin birden fazla kip eki almasıyla oluşan fiillere birleşik zamanlı fiil denir. Fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kip ekinin yan yana gelmesi demektir. Birleşik Zamanlı fiillerde ikinci kip eki her zaman "ek fiil"dir. Ek fiil, basit zamanlı fiillere eklenerek onların birleşik zamanlı olmalarını sağlar.

Aradığın bilgi, eğlence ve arkadaşlar burada.